eSpeleo 5/2022


Obsah

Zprávy z předsednictva

Domácí lokality

Zahraniční lokality

Pseudokras a historické podzemí

Krátké zprávy

Trocha historie

 

eSPELEO 5/2022

Vydala: Česká speleologická společnost, předsednictvo, Na Březince 14, 150 00 Praha 5
Ediční rada: Marek Audy, Tomáš Bohanes, Pavel Bosák, Jan Flek, Milan Geršl, Michal Hejna, Jiřina Novotná
Předseda ediční rady ČSS: Michal Hejna
Sazba: Libor Jelínek
Ilustrace: Karel Křtěn

Vychází nejméně 3× ročně

ISSN 2694-9393