Komentář předsedy

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi krátké zamyšlení nad podněty, které jste nám zanechali na uplynulém Speleofóru. Nejvíce z Vás si přálo rozšířit nabídku jídla. To je každoroční logistický i rozpočtový úkol. Budeme se spolu s organizátory Speleofóra snažit o zlepšení. Upozorníme také na vypnutí rušivých mobilů v sále. Velkou výzvou je třídění odpadu. V současných prostorách nelze zajistit vratné kelímky nebo pivo do skla. Co by však bylo možné, je založení dětského koutku. Musel by se ale mezi námi, jeskyňáři, najít někdo, kdo by se do takové akce pustil. Je-li v naší komunitě takový člověk, ať se nám ozve a můžeme to vyzkoušet. Další pisatel žádal školení speleozáchranky. Tohle asi úplně nevyjde. Speleofórum má dosti nabitý program, doporučuji využít seminář Nehoda v jeskyni: www.speleo.cz/seminar-szs1.

Co splnit neumíme, je platba peněz základním organizacím. Naše Společnost je tvořena odspodu jednotlivci. Každý jeden člen je základním pilířem našeho spolku. Nechtějme toto tradiční schéma obracet ve strukturu budovanou shora. Na závěr chci poděkovat také za jednu pochvalu. Nestává se to často. Všech podnětů si vážíme.

Přeji Vám úspěšné léto, vzrušující objevy a příjemné chvíle s kamarády v podzemí i na povrchu.

Jan Lenart