Sborník Speleofóra a ISBN/ISSN – důležitá informace ze sekretariátu ČSS

Veronika Vlčková

 

Citace našich sborníků ze Speleofór má správně obsahovat pouze ISBN, ačkoliv na starších sbornících je vytištěno i „jakési“ ISSN.

Proč:

1. Sborník Speleofóra je dle pravidel Národní knihovny jednotlivá publikace, podléhající podle těchto pravidel pouze přidělení ISBN, neboť sice se jedná o ročenku, ale ne v pravém slova smyslu o periodikum alias časopis.

2. ISBN = mezinárodní systémové číslo knihy přiděluje vydavatel Česká speleologická společnost, obdařená z Národní knihovny za tímto účelem blokem přidělených ISBN, takže prakticky sekretariát ČSS bez dalších složitostí.

3. ISSN = mezinárodní systémové číslo časopisu (periodika) přiděluje Technická knihovna NK, u níž se musí pro každé periodikum podat samostatná formulářová žádost; ISSN není uvolněno pro přidělování vydavateli.

4. ISBN/ISSN je identifikátorem v mezinárodní knihovní databázi a je jedinečné pro každou publikaci/periodikum, takže špatně zadané ISBN/ISSN v knihovnických databázových vyhledávačích vede k chybě.

5. ISBN/ISSN jako databázový identifikátor tak prakticky slouží jako zveřejnění o existenci publikace/periodika, protože právě jeho prostřednictvím se příslušné citace záznamu o publikaci/periodiku dostanou do meziknihovní informační výměny, a tedy na čtenářskou veřejnost.

6. Vyhledávání ISBN/ISSN prostřednictvím Googlu a podobných internetových brouzdálků NENÍ prakticky DATABÁZOVÝM VYHLEDÁVÁNÍM, ale fulltextovým vyhledáváním zadaného textového řetězce, a proto svým pochodem po tirážích může sice chybné číslo jakoby „najít“, ovšem jen zdánlivě správně, protože de facto najde jen to chybné uvedení, a nikoliv samotný databázový záznam knihovních systémů a registrů.

7. ISBN pro sborník Speleofóra je každoročně jiné (neb právě jde o jednotlivé publikace, nikoliv o čísla jednoho časopisu), zatímco ISSN jakéhokoliv periodika a jeho jednotlivých čísel zůstává po celou dobu života periodika stále stejné.

Jednoznačné doporučení: při odkazech na články ve sbornících Speleofóra používejte pouze odkaz na ISBN a případně vytištěné ISSN ignorujte.

Pozn.: Vyhledáním názvu Speleofórum v databázi knih Národní knihovny https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkcp sice uvidíte odkaz na jakési ISSN, ale to je vlekoucí se chyba z minula – hledáním odkazu na toto ISSN nenajdete totiž nic. Od r. 2013, kdy ČSS dostala svůj vlastní blok ISBN, sekretariát ČSS nikdy žádný pokus o získání jakéhokoliv ISSN pro sborník Speleofóra neučinil a činit tak ani dále nehodlá. Mj. proto, že kvůli této chybě už byl v minulých letech pracovníky NK důkladně zpucován.