Databáze Geonames

Vážené ZO ČSS i ostatní,
předseda ČSS posílá významnou výzvu – prosím, čtěte, přemýšlejte a zúčastněte se v co nejhojnějším počtu:

Vážení kolegové, po jednání se zaměstnanci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nám byla dána k dispozici tabulka jeskyní, které jsou zaneseny v aplikaci Geonames, což je jeden z informačních systémů veřejné správy (樂威壯
44rqmiwnoiw))/default.aspx?mode=TextMeta&text=geonames_uvod&side=geonames&menu=26″>https://geoportal.cuzk.cz/(S(z5113mrqwetr544rqmiwnoiw))/default.aspx?mode=TextMeta&text=geonames_uvod&side=geonames&menu=26). Jak je vidět, stát si mezi svými vlastními systémy není schopen předat informace (překlopením z JESO). Databáze Geonames je jeden ze zdrojů lokálních geografických názvů pro základní mapu ČR 1 : 10 000.

Máme nyní, jako odborná autorita zabývající se speleologií, šanci:
a) opravit případnou chybu v názvu jeskyně,
b) doplnit geografickou databázi o důležité jeskyně, které uznáte za vhodné.
Speleologický výzkum se za poslední roky v mnohém posunul a některé významné jeskyně na základních mapách chybí. Pokud byste chtěli databázi doplnit nebo opravit, zašlete nám NÁZEV JESKYNĚ + SOUŘADNICE VSTUPU do konce srpna 2022. Doplněnou tabulku poté předáme.

Česká speleologická společnost
Jan Lenart, předseda
telefon: 728 916 912
Na Březince 1513/14
Praha 5 – Smíchov, 150 00

 

Dovysvětlení od Veroniky

K otázce Geonames dodávám ještě dovysvětlení a upřesnění, takže prosím, ještě chvilku čtěte – geografové a kartografové mezi Vámi pravděpodobně následující znají.

a) Sice to v tuhle chvíli pro Vás vypadá, jako kdyby Geonames byla databází jeskyní v rámci systému ZABAGED (viz poznámky níže), ale tak to vůbec není – Geonames je databáze geografických názvů!
b) „Připojené souřadnice“ v Geonames sice jakoby odkazují na samotné prostorové objekty, ovšem ty samy jsou předmětem tematických registrů systému ZABAGED, jako např. silnice, budovy, osamělé stromy apod. = kartografický obsah státní základní mapy měřítka 1 : 10 000.
c) Je to jednoduché, pokud jde o jedinečné názvy – čili co objekt, to název; jenže ve skutečnosti – a proto se kdysi (co já pamatuji a byla jsem kolem toho, tak cca v roce 1997) šlo do projektu Geonames kvůli jazykové správnosti a optimalizaci seznamu geografických jmen – jsou názvy vícekrát se vyskytující a např. Lhot je nepočítaně, a to Dolních, Horních atd. – takže tam pak souřadnice odkazují na více prostorových objektů, byť k jedinému záznamu jména v Geonames.
d) V systému ZABAGED, z něhož se dnes kreslí mapy v M10, je to ve skutečnosti řešeno programátorsky opačně: každému prostorovému objektu v ZABAGED je přiřazen identifikátor správného jména, který teprve vede do Geonames.
e) Podstatné tedy je to, že v systému ZABAGED žádná databáze jeskyní de facto není, ale jen seznam jejich názvů – a ty souřadnice slouží pouze proto, aby se někam v mapě umístila značka pro jeskyni! – a to vlastně s tematickými registry v ZABAGED nemá srovnání.

Co je systém ZABAGED: Základní báze geografických dat ČR – slouží dnes více účelům, ovšem vznikla z původního čistě kartografického analogového mapového díla Základní mapa ČR v měřítku 1 : 10 000 postupnou digitalizací a následným převodem do plně digitálního tvaru (ctí se rozdíl mezi digitalizovaným a digitálním mapovým dílem). Obsah registrů systému ZABAGED vychází z mapového klíče onoho mapového díla a začínal s tím co značka – to téma dílčího registru dat. Postupně se to samozřejmě lety rozrůstá a zjevně nastal čas propojit s tím i JESO. A tady je ta drobná mýlka – propojení na JESO v ZABAGED není (alespoň dosud jsem o tom nic neslyšela), čili nemají žádnou znalost o tom, kde jaká díra doopravdy je! Pouze z titulu domluveného obsahu mapového díla kreslí někam do mapového listu značky jeskyní … někam. Kam – no to je ten současný souřadnicový odkaz u názvu v Geonames.
Takže prosím – nezaměňovat databázi Geonames a její dílčí část názvů jeskyní se skutečnou databází jeskyní, jíž by mělo být JESO – Zeměměřický úřad alias ZÚ by naši moudří měli začít tlačit do toho napojit ZABAGED na JESO a vycházet z názvů a souřadnic tam uložených! Nota bene teď, kdy se JESO stalo oficiálně řádným informačním systémem veřejné správy a je citováno v zákoně. Teprve pak to bude celé mít z našeho pohledu smysl.
To jen za mě, že jsem se tím dlouhá léta zabývala. Za AOPK ČR a ÚSOP jsem to více než sedm let řešívala přímo na ZÚ; mé vlastní výpočetní a analytické práce jsem z dat a za úzké spolupráce přímo se ZÚ a s lidmi od ZABAGED páchala více než 30 let.

P. S. Kdo chce, může se zahltit podrobnými informacemi o ZABAGED a Geonames zde: https://geoportal.cuzk.cz/(S(z3i5wr2bitpmih4yzceyw3k1))/Default.aspx?head_tab=sekce–02–gp&mode=TextMeta&text=dSady_uvod&menu=20&news=yes