ČSS členem Rady vědeckých společností

Jan Lenart (ZO 7-01 Orcus)

 

Česká speleologická společnost byla 66 hlasy z 68 možných, tedy výraznou většinou, přijata za člena Rady vědeckých společností (http://rvs.paleontologie.cz/). Na základě přihlášky obdržela ČSS dva pozitivní posudky, následně jsme na plenárním zasedání prezentovali vědeckou část našeho širokého spektra činností. Po tajném hlasování už jsme mohli jen konstatovat – jsme tam. Nové členy přijímá Rada jednou za rok a kromě nás byla těsně přijata ještě jedna další společnost ze tří kandidátských.

Rada vědeckých společností České republiky koordinuje v současné době více než 80 vědeckých společností z přírodovědných, lékařských, společenskovědních a technických oborů. Od členství si slibujeme zvýšení prestiže a po nováčkovském období, ve kterém se budeme jen rozkoukávat, také možnost získat prostředky na naši tradiční publikační nebo mapovací činnost.