Členové Pracovní skupiny SE-3 volají o pomoc

Výzva!

Více než po 12 letech se přerušuje souvislá řada karsologických výzkumů v jižní části Moravského krasu, která přinesla posun v poznání tohoto území. Obrovské množství dokumentačního materiálu je uloženo v archivu naší Pracovní skupiny SE-3 u J. Pokorného. Nechceme se smířit s tím, že by naše úsilí skončilo ve sběrně starého papíru, protože myšlenky se nedají jen tak recyklovat, musí se realizovat!
Obracíme se proto na všechny, kteří by zájmově či profesně byli ochotni v naší práci pokračovat a podpořit témata námi rozpracovaná, aby se jižní části Moravského krasu nadále ujali i za cenu, že jejich jména nebudou zapsána do monumentu objevitelů gigantických jeskyní.

Motto: Charles Darwin: Přispět i málem, jak jen člověk může, ke zvyšování všeobecného stavu vědomostí je zrovna tak úctyhodný smysl života, jako každý jiný.

Okolí Pekárny jsme zkoumali celkem 5 let. Výsledky byly ověřeny georadarem. Nicméně výzkum tohoto prostoru nebyl ukončen, protože stále nacházíme nové anomálie, směřující do tohoto prostoru.

Členy Pracovní skupiny SE-3, kteří jsou důchodového věku, je zapotřebí dovézt včetně potřebného materiálu a nářadí co nejblíže k pracovním místům. Za tím účelem máme vyřízeny (na letošní rok) výjimky ze zákazu vjezdu od Správy CHKO Moravský kras, od Státních lesů a od Brněnské kapituly na vjezd po zpevněných lesních cestách a parkování v terénu po dobu provádění práce na území tří katastrů (Ochoz, Hostěnice a Mokrá). Máme přidělen klíč na odemykání závor na lesních cestách. Výjimka bude vyřizována i na příští rok, jakmile bude známo jméno řidiče.

V současnosti pokračují v práci v terénu Milan Jež, Kamil Pokorný a vypomáhá invalidní důchodce Lubomír Pokorný (r. nar. 1958). Dopravu zajišťuje Josef Pokorný. Zatím nebyly práce přerušeny, výzkum pokračuje i přes zdravotní a věkové obtíže. L. Slezák po přeléčení koronaviru práce zatím řídí z týlu domova.

Potřebujeme především schopného řidiče (mladšího, zdravého důchodce, nadšence pro speleologii a kras, praktické znalosti speleologa vítány), který by mohl ve všední dny (cca 1 x, výjimečně až 2 x za týden) tuto službu zajistit. Současnému řidiči končí začátkem příštího roku lékařské povolení a další mu nebude, vzhledem k jeho vysokému věku, již vydáno. V případě zájmu bude možné relativně levně odkoupit starší vůz značky Citroen Xsara, s tech. prohlídkou platnou do listopadu 2022. Vůz je odborně udržován, je v dobrém stavu, spotřeba včetně jízd v terénu na 1. a 2. převodový stupeň nepřesahuje 8 l/100 km. Odkoupení vozu není podmínkou.

Zájemci o spolupráci se mohou obracet na Josefa Pokorného, tel. 724 229 178, e-mail: jos.pokorny@seznam.cz.