Od ediční rady – Errata Speleofórum 2021 a šotek v eSpeleu 4

Tak se nám v redakci usadil šotek a využil našich slabých chvilek. Děkujeme pozorným čtenářům za upozornění na jeho existenci.

V obsahu eSpelea 4/2022 přejmenoval šotek v nestřežené chvíli Komisi pro speleoalpinismus na Komisi pro pseudoalpinismus a název rubriky Pseudokras a historické podzemí na Pseudokras a historické území.

Ještě hůř si šot zařádil ve sborníku Speleofórum 2021, v článku J. Himmela Půl století výzkumu hnilobnosti a bakteriálního znečištění tekoucích vod Moravského krasu v tabulce 1 Saprobita toků Moravského krasu podle společenstev zoo- a fytobentosu. Zde všechna čísla v tabulce nahradil zkratkami anglických měsíců.

 

Autorovi se omlouváme, opravená chybná strana č. 66 je vyvěšena na webu ČSS, v rubrice E-shop u nabídky Speleofóra 2021.