eSpeleo 4/2022


Obsah

Speleofórum a jeho obsah

Pozvánka na česko-polský aktiv

Návrh ZO ČSS 5-03 Broumov na česko-polskou speleologickou spolupráci

Zprávy z předsednictva

Domácí lokality

Zahraniční lokality

Pseudokras a historické území

Komise pro pseudoalpinismus a související aktivity

Speleologická záchranná služba a technika

Krátké zprávy

Trocha historie

Výročí a vzpomínky

eSPELEO 4/2022
ISSN 2694-9393

Vydala: Česká speleologická společnost, předsednictvo, Na Březince 14, 150 00 Praha 5
Ediční rada: Marek Audy, Tomáš Bohanes, Pavel Bosák, Jan Flek, Milan Geršl, Michal Hejna, Jiřina Novotná, Tomáš Mokrý
Předseda ediční rady ČSS: Michal Hejna
Grafická úprava: Libor Jelínek
Ilustrace: Karel Křtěn

Vychází nejméně 3× ročně