Komentář předsedy

Ahoj!

Další číslo Spelea je tady. Byť mě za to redakce vytahá za uši, záměrně jsem použil tradiční název našeho časopisu. Stejně mu nikdo neřekne jinak. Práce na elektronické verzi se rozběhly naplno a obnovená ediční rada připravila koncepci vydávání v pravidelných termínech.

V lednu tohoto roku jsem navštívil Český kras. Členové ZO 1-02 Tetín mě provedli po několika lokalitách i základnách. Diskutovali jsme problematiku lezeckých trenažérů, které jsou pro členy ČSS k dispozici v jeskyni 13C v Moravském krasu a v lomu Na Chlumu v Českém krasu. Jsou ale málo využívané. Přitom právě na nich se mohou členové vašich ZO naučit základní dovednosti. Lehká trasa s přepínkami vede Na Chlumu těsně nad zemí, takže váš kolega může stát přímo vedle vás. Informace o trenažérech včetně pokynů k rezervaci najdete na http://www.speleo.cz/trenazery.

Blíží se další Speleofórum, tentokrát snad už v běžném dubnovém termínu. Rozhodli jsme se udělat několik organizačních změn, které najdete v článku Zprávy z předsednictva. Věřím, že je oceníte. Všechny Vás na Speleofórum zvu. Využijte možnost setkat se s kamarády, předat si zkušenosti a dostat se na nedělní exkurze do jeskyní Moravského krasu.

Jan Lenart