Medaile za zásluhy ve speleologii – poděkování Jana Kelfa Fleka

V rámci Speleofora jsou oceněny významné speleologické počiny za uplynulém období. V průběhu předávání cen zaznělo i moje jméno. Byla mi udělena medaile za zásluhy ve speleologii. Jsem trémista, nerad mluvím na fóru – neumím to. A tak i díky překvapení jsem se zmohl jen na pár nesouvislých vět.

Rád bych se to pokusil napravit. Nebudu děkovat ve stylu hollywoodských hvězd. Chtěl bych jen vzpomenout, že to není jen moje zásluha. Bez pochopení a podpory rodiny a zejména tolerantní manželky Pamely bych se nikdy nemohl jeskyňaření věnovat tak intenzivně. Jeskyně se staly mou vášní, celoživotním posláním a nakonec i zaměstnáním. K tomu, abych v krasu našel své poslání a věnoval se jeskyňařině měl jsem tedy vynikající podmínky. Zejména jsem měl a mám kolem sebe vynikající partu. O tom svědčí i to, že se jako „jaskyniari papučari“ tedy „důchodci“ dokážeme i po létech scházet a máme si co říci i s mladší generací.

Bylo a je mi ctí s vámi spolupracovat, i když dnes již jen v teoretické rovině. Prostě, bez vás by to nešlo.

Skláním se a děkuji

Jan Kelf Flek