Speleofórum a jeho obsah

Úvodník / Introduction

Výzkumy a objevy v České republiceResearches and Discoveries in the Czech Republic

Jeskyně ve štole Liška v Černém Dole v Krkonoších
Caves in the Liška Adit at Černý Důl, Krkonoše Mountains
Radko Tásler

Stopovací zkoušky na nejspodnější části podzemního toku Křtinského potoka a otázka propojení s jeskyní Býčí Skála
Tracer tests on the lowermost reach of the subterranean course of the Křtinský Stream and the problem of its interconnection with the Býčí Skála Cave
Jiří Bruthans, Martin Knížek, Jakub Mareš

Kravská díra – předběžná zpráva o sedimentech a velkých zvířatech
Kravská díra Cave – a preliminary report on sediments and large animals
Jiří Otava, Tomáš Pecka, Vít Baldík

Ševčíkův závrt – nová jeskyně na Harbešské plošině
Ševčík Sinkhole – a new cave on the Harbešská plošina Plateau
Luboš Trtílek

Skleněné dómy, 100 let od objevu – nové objevy v roce 2021
Skleněné dómy (Glass Domes), 100 years since discovery – new discoveries in 2021
Michal „Shunt“ Šenkýř, Jiří Kunc

Nové poznatky o jeskynních systémech vázaných na podzemní tok Sloupského potoka, výzkumy v letech 2020 a  2021
New data on cave systems along subterranean Sloupský potok Creek, researches from 2022–2021
Tomáš Mokrý

Výzkumy a objevy v zahraničíResearches and Discoveries Abroad

Albánské hypogenní jeskyně v oblasti termálních pramenů Vromoner na řece Sarandaporo
Hypogene caves in the Vromoner thermal springs area on the Sarandaporo River, Albania
Marek Audy, Richard Bouda, Jiří Bruthans, Vlastimil Růžička

Expedice Medúza 2021
Medúza 2021 Expedition
Jan Sirotek

Tropický kras Sokotry (Jemen)
Tropical karst of the Socotra Island (Yemen)
Michal Hejna, Markéta Jakovenko

Expedice projektu Rača (რაჭა)) v Gruzii pokračují
Continued expeditions of the Racha (რაჭა) project in Georgia
Vratislav Ouhrabka, Ondřej Skalský

Xibalba 2021 – bádání v době covidu
Xibalba 2021 – exploration in pandemic times
Zdeněk Motyčka, Karol Kýška