Zprávy z předsednictva

Podrobný popis toho, čím se předsednictvo zabývalo, najdete v našem inovovaném oběžníku na adrese: http://www.speleo.cz/obezniky-vydane-predsednictvem. Ke každému bodu jsme připojili vysvětlující komentář, abyste Vy, členové ČSS, měli podrobný přehled o činnosti vedení spolku. V následujících řádcích shrnu v bodech podstatné události.

1. Nová ediční rada
Jejím předsedou jsme jmenovali Michala Hejnu ze ZO ČSS 1-02 Tetín a dalším členem Marka Audyho ze ZO ČSS 6-17 Topas. Dosavadní předseda Milan Geršl zůstává jako řadový člen. Za jeho dosavadní působení v čele ediční rady mu děkuji. Nová redakce začala ihned pracovat. Na rozhovor s předsedou Michalem „Cimbálem“ Hejnou se můžete těšit v některém z příštích vydání Spelea.

2. Sociální sítě
Ve spolupráci s ediční radou chceme rozšířit její činnost také o správu sociálních sítí (Youtube, Instagram). ČSS má již funkční Facebook, sleduje nás přes 700 uživatelů. I ten bychom chtěli zprofesionalizovat. Pokud máte zájem se do toho zapojit, ozvěte se Michalovi na michal.hejna@post.cz.

3. Jednání se Správami CHKO
Česká speleologická společnost chce být významným partnerem pro instituce ochrany přírody. Sešli jsme se tedy jak s představiteli CHKO Moravský kras, tak CHKO Český kras. Podrobnosti najdete v Oběžnících.

4. Změny na Speleofóru
Tohle je asi to nejzajímavější. Snažíme se tuto naši skvělou akci ještě trochu posunout k lepšímu a vnímáme také Vaše připomínky, které jste nám napsali na hlasovací lístky. Udělali jsme tedy několik změn:

  • SEZNAM OBJEVŮ k hlasování bude k dispozici na místě (dle článků ve sborníku).
  • Cenu za NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVEK ve sborníku nově udělí ediční rada ČSS.
  • Účastníci Speleofóra nově udělí cenu za NEJLEPŠÍ MAPU.