Česko-polský speleologický workshop Broumov 23. 10. 2021

Jiří Kopecký st. (ZO ČSS 5-03 Broumov)

Základní organizaci ČSS 5-03 Broumov bylo v roce 2021 umožněno v rámci přeshraničních grantových aktivit měst Broumov a Nowa Ruda uspořádat i dvě ryze speleologické akce. Grantové aktivity obou blízkých příhraničních měst byly zaměřeny na podporu cestovního ruchu, turistiky, kultury i sportu. V případě města Broumova došlo i na podporu přeshraničních kontaktů místní speleologické organizace. Proticovidová opatření roku 2021 vtěsnala přípravu i realizaci všech toho roku naplánovaných akcí až do závěru léta a podzimních měsíců.

Prvním programovým úkolem naší ZO ČSS bylo uspořádání výstavy foto a grafické speleologické dokumentace, určené k informování širší veřejnosti o místních speleologických aktivitách. Tématem výstavy se stal obsah právě dokončeného materiálu o Kočičích skalách, první speleologicky komplexně zpracované oblasti z pseudokrasových terénů na Broumovsku. Výstava, veřejnosti otevřená vernisáží 6. října, byla pak přístupná až do 15. listopadu, jejích 16 panelů zhlédlo několik stovek nejen českých návštěvníků, ale i hosté z Polska, Německa a Holandska.

 

Druhým, mnohem náročnějším úkolem byla příprava a realizace česko-polského speleologického workshopu, jak bylo nazváno setkání řešitelů problematiky krasu, pseudokrasu i historického podzemí z české i polské části celého pásma Sudetské horské oblasti. Časově krátká, ale široce pojatá propagační kampaň se vyplatila. Na akci konané v Broumově 23. října 2021 se sešla téměř stovka účastníků z obou stran hranice. Významným momentem akce byla skutečnost, že se jejího jednání ve vyrovnaném poměru účastnili nejen amatérští a profesionální řešitelé zmíněných odborností, ale rovněž i zástupci státní správy s kompetencí v krasu i pseudokrasu i řada inklinujících vědeckých ústavů a institucí z české i polské strany. Vzájemný diskuzní den byl až v pozdních odpoledních hodinách ukončen zformulováním a schválením společného závěrečného prohlášení. To mimo jiné konstatuje, že setkání bylo nejen velkým přínosem pro vzájemné sblížení a informování o současném stavu speleologických a karsologických poznatků v české i polské části Sudet, často zcela shodných, ale i příležitostí k dojednání jejich společného řešení. Důležité bylo i připomenutím bohaté tradice česko-polské spolupráce v oblasti Sudet, probíhající velmi intenzivně na konci minulého století především v oblasti Sněžníku a Stolových hor, po významných terénních výzkumech a studiích uzavřených i řadou konferencí, sympozií a tzv. Speleologických škol. Proto také byla nyní s povděkem přijata možnost nového navazujícího jednání na jaře roku 2022, kdy se partneři z obou stran česko-polské hranice znovu setkají k dohodnutí již konkrétních forem přeshraniční spolupráce i s víceletou perspektivou.

 

Zdá se, že podzimní speleologický workshop i jeho pokračování na jaře 2022 (opět na Broumovsku) mohou být přínosným počinem pro dobrou spolupráci speleologů i jejich nejrůznějších odborných partnerů v oblasti Sudet, což může být i dobrým dílčím přínosem pro celkové aktivity ČSS. Část členů ZO ČSS 5-03 Broumov se ochotně ujala těchto aktivit, v rámci ČSS realizovaných i k připomenutí Mezinárodního roku jeskyní a krasu 2021.