Zemřel prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc.

Není jednoduché vyjádřit se k životu a dílu člověka, který mezi námi na své pozemské cestě pobýval úctyhodných více než devadesát pět let. Bez jakékoliv pochybnosti se jednalo o cestu nevšední, okrášlenou mnoha šťastnými událostmi, ale i lemovanou nejednou útrapou.

 

Pan profesor s manželkou Libuší (foto M. Geršl)

 

Rudolf Musil se narodil 5. 5. 1926 v dnes již brněnské Líšni. Celá život zůstal líšeňským patriotem. V Líšni rovněž navštěvoval obecnou školu. Za války byl totálně nasazen v Dolních Loučkách a po válce mohl dostudovat Klasické gymnasium v Brně, které začal navštěvovat již v roce 1937. Ihned po absolvování gymnázia začal studovat na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které ukončil v roce 1949 a následně v roce 1952 dosáhl absolutoria a byl jmenován doktorem věd, RNDr. V současné době již bylo téměř zapomenuto, že absolventi si své další působiště nevybírali, ale byli na něj umisťování. A tak byl Rudolf Musil v roce 1950 umístěn do Petřvaldu ve Slezsku, kde působil jako učitel v chlapecké střední škole. V roce 1953 se vrátil do Brna, kde pracoval na geologicko-paleontologickém oddělení Moravského muzea, v letech 1972–1976 pak jako ředitel Moravského muzea v Brně. V roce 1976 přešel na Katedru geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde pobýval téměř až do svého skonu. V roce 2000 se stal emeritním profesorem a až nedávná pandemie koronaviru zamezila jeho pravidelným příchodům na fakultu.

Jeho hlavním vědeckým zaměřením byli pleistocenní fosilní obratlovci a studium vývoje druhů a změny společenstev, migrace, biostratigrafická a ekostratigrafická problematika, tafonomie a biostratonomie, vymírání, první stopy domestikace, systematika a evoluce rodu Equus a rodu Ursus, paleoekologická a paleobiologická problematika, genotypické a fenotypické změny, zákonitosti evoluce, kvartérní geologie, jeskynní sedimenty, fluviální sedimenty, spraše a fosilní půdy, speleologie, historie geologických věd, metodologie vědy, muzeologie.

Založil a organizoval v Javoříčku každoroční mezinárodní speleologickou školu pro studenty vysokých škol, mezinárodní každoroční vědecké konference „Kvartér“ a „Letní školy“ pro  české pracovníky a zájemce o  kvartér (přednášky spojené s  kvartérními terénními  exkurzemi:  Česká republika, Německo, Polsko, Slovensko.  Rakousko, Maďarsko,  Bulharsko). Byl členem Rhino Resource Center, Paleoanthropology Society (USA), Hugo Obermaier Gesellschaft (Německo), International Cave Bear Society (Rakousko), International Union for Quaternary Research, Nespos Society (Německo), Past Global Changes (Švýcarsko), The Baltic universities (Helsinki), International Union of Geological Sciences (Inhigeo), Mezinárodní speleologická unie – Commission on Archaeology and Palaeontology.

Blízkost Moravského krasu formovala jeho celoživotní a neutuchající zájem o přírodu, kras a jeskyně. Téměř vše, o co se zajímal, nějakým způsobem souviselo s krasem anebo přímo s jeskyněmi. Mezi jeskyňáři měl mnoho kolegů i přátel. Snad každý z nás se zúčastnil některé z jeho přednášek na Speleofóru anebo na některé z jiných krasových konferencí. Prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. byl čestným členem České speleologické společnosti.

Poprvé na mě profesor Musil silně zapůsobil na exkurzi po slovinském krasu, kde nás, studenty geologie, po části navštívených lokalit sám provázel a na jiných lokalitách doplňoval výklad místního znalce, profesora Stanka Busera. Nejenže vážený profesor spal ve svých sedmdesáti letech po celou dobu exkurze ve stanu, ale i přes své, v té době nemocné kyčelní klouby, u pramenů Soči opřel o skálu svou hůl a skalní cestou jištěnou řetězy se vydal na další exkurzní lokalitu. Podobný elán z něj vyzařoval i poměrně nedávno, když jsem jej potkal poblíž Macochy na jedné z jeho procházek s manželkou Libuší.

Profesor Musil svou pozemskou pouť ukončil 23. února 2022.

Milan Geršl