eSpeleo 2/2021


Obsah

Zprávy z předsednictva

Domácí lokality

Speleologická záchranná služba a technika

Krátké a jiné zprávy

Příloha 2/2021

Pseudokras a historické podzemí

Výročí a vzpomínky

 

eSPELEO 2/2021 Vydala: Česká speleologická společnost, předsednictvo, Na Březince 14, 150 00 Praha 5

Ediční rada: Tomáš Bohanes, Pavel Bosák, Jan Flek, Milan Geršl, Jan Lenárt, Jiřina Novotná, Petr Polák, Tomáš Mokrý Předseda ediční rady ČSS: Milan Geršl

Grafická úprava: Veronika Urbanová

Ilustrace: Karel Křtěn

Vychází nejméně 2× ročně

ISSN 2694-9393