Rozhodnutí předsednictva ČSS z 11.3.2021

 

 

 

  1. 3. 2021

 

 

 

Vážení přátelé,

rozhodnutím předsednictva České speleologické společnosti se bohužel i letos odkládá konání Speleofóra a v té souvislosti i jemu předcházející valné hromady ČSS.

Předsednictvo se tak rozhodlo vzhledem k současnému stavu epidemické situace, stavu a způsobu zápolení s ní, jakož i vzhledem k nemožnosti jakkoliv předjímat další vývoj či opatření české vlády.

Je to opět nepříjemné komplikace pro nás všechny, ale snad jistě pochopíte, že nebylo možné dále váhat a netečně čekat, že vše lze nechat v původním plánu.

 

Nový termín, pro nějž byly již v předstihu zamluveny obvyklé prostory Kulturního domu ve Sloupě, jakož i ubytování v místě:

1.- 3.října 2021

 

Podrobnosti budou delegátům včas rozeslány – program, návrh zprávy o činnosti celé ČSS za celé čtyřleté období, případně další dokumenty – tak, jako obvykle ve čtyřletém kolečku.

Souvisí s tím ovšem i další akce, a to „dálkové“ hlasování ZO ČSS o potřebném prodloužení mandátu stávajícícího předsednictva a dozorčího sboru. Toto hlasování proběhne formou

e-mailu, který na skupinová zastoupení budu rozesílat po neděli 14. 3. 2021 poté,

co konečně doladíme znění dotazu (byť se otázka zdá jednoduchá, přesto není dobré riskovat jediné slovo, které by mohlo jakkoliv zavádět).

***

Prosím, buďte trpěliví a nemějte za zlé nikomu, že předsednictvo opět letos Speleofórum, a to i s valnou hromadou ČSS odložilo – stav šíření epidemie je zcela nejasný, vůbec se nedá předvídat, co se v příštím čtvrtroce bude dít – a už vůbec nikdo nechce byť jen náznakem riskovat zdraví kohokoliv z vás.

Děkuji vám jménem předsednictva a dozorčího sboru ČSS za pochopení a věřím, že se v prvním říjnovém víkendu všichni ve zdraví uvidíme.

Veronika