Vzpomínka na Miroslava Kubeše

„Prolétám širý svět, zřím mnoho krás a mnohý květ, však nevyrovná se celé okolí,

kráse Křtinského údolí.“

 

Zdeněk Fárlík

 

         Mirek získal zálibu o kras, jeskyně a jeskyňařinu po svém otci, který pocházel z Babic nad Svitavou. Mirkův tatínek, kterého jsme nazývali „starý pan Kubeš“, byl služebně umístěn v Českých Budějovicích, kde se Mirek 28. 4. 1940 narodil. Během roku 1942 se vrátil do rodných Babic a později, po válce, se v 50. letech Kubešovi přestěhovali do Brna. Po skončení II. světové války započal intenzivní výzkum v Mo必利勁
ravském krasu. Starý pan Kubeš započal speleologické práce ve Křtinském údolí. Bylo to pro něj nejblíže a zároveň tuto oblast velice dobře znal. Prvním pracovištěm jeho skupiny byla, na základě přání tehdejšího předsedy Speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou Antonína Bočka, jeskyně Býčí skála. Skupina tehdy neměla žádný název. Ve Křtinském údolí dále pracovala i skupina Burkhardtova.

            V roce 1954 byl založen Speleologický kroužek při ZK ROH ADAST Adamov a přebírá pracoviště na Býčí ská-le. Krátce na to v roce 1956 „Kubešova skupina“ (i s mladým Mirkem) odešla z Býčí skály a usadila se v jeskyni Jestřábí skála (Jestřábka). Z údolí rovněž odchází Burkhardtova skupina na Rudické propadání. Oba Kubešové a několik dalších členů pracovalo v První brněnské strojírně, a proto v roce 1960 založili Speleologický kroužek při ZK ROH První brněnské strojírny Brno. Mirek byl členem výboru kroužku a též od roku 1959 členem předsednictva tehdejšího Speleologického klubu při Moravském muzeu. Skupina pracovala v celém Křtinském údolí, kde Mirek byl jedním z vůdčích členů, po celou dobu výzkumných prací. Později byla skupina přejmenovaná na speleologický kroužek při ZK ROH 1. BZKG a ZV ROH Teplárna Brno. Mirek se stal se jejím předsedou. Při vzniku ČSS v roce 1978 byl jedním ze zakládajících členů a stal se předsedou Jihomoravského krajského výboru ČSS. Posledním a aktuálním názvem skupiny, kde Mirek po celou svoji aktivní činnost působil jako předseda, je ČSS ZO 6-05 Křtinské údolí.

        Mirek pořádal exkurze i do jiných krasových oblastí, zejména na Slovensko. Zúčastnil se prvních výzkumů propasti Barazdaláš. V 90. letech jsme vedli vyjednávání s ČSA o uvolnění prostor v jeskyni Výpustek pro speleologický výzkum, což se podařilo a mohlo se pokračovat s pracemi tam, kde se v 60. letech muselo skončit. Byl např. znovu otevřen tzv. Salmův Výpustek. Později jsme s Mirkem spolupracovali se Správou jeskyní MK a Správou CHKO MK na zpřístupnění jeskyně Výpustek pro veřejnost.

            V posledních letech Mirek vedl rovněž turistickou skupinu bývalých zaměstnanců – seniorů Tepláren Brno. V roce 2017 Mirek odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce předsedy. Pomyslné nelehké předsednické žezlo předal mladému a zkušenému jeskyňáři Ing. Zdeňkovi Cihlářovi s tím, že bude pokračovat v jeho šlépějích a nenechá se ničím a především nikým zviklat tak, aby skupina Křtinské údolí i nadále pokračovala a zůstala zachována.

         Jak už to bývá, v krase se poznal se svojí budoucí manželkou Svatou Radiměřskou – Kubešovou. Společně vychovali dceru Svatavu. Bohužel jeho čas se naplnil v nejhezčí svátky roku, dne 26. prosince 2020.

 

„Vím, že mi jednou bude smutno, a že se můj duch zde bude neuspokojen dále procházet. To je však běh krátkého, pozemského života.“

Čest jeho památce – Zdař Bůh Mirku!