Komentář předsedy

            Při konverzi papírového Spelea na elektronické vznikla největší obava z toho, že především starší generace autorů poleví ve své tvůrčí činnosti. Na autorském průřezu tohoto druhého čísla je patrné, že obavy byly liché. To je skvělá zpráva a věřím, že se již brzy přidají i mladší autoři.

            Přirozeně se také stále ozývá volání po staré papírové verzi. Opakovaně musím upozornit, že v anketě, ke které se mohl vyjádřit každý člen naší Společnosti, jsme navrhovali i možnost zajištění tisku omezeného nákladu pro konzervativce. Zájem byl k naší mrzutosti však tak minimální, že tisk nebylo možné realizovat ani v omezeném nákladu. Berličkou se tak stala sekundární sazba tiskového PDF, aby si náš časopis mohl každý vytisknout svépomocí. Potěšila mne proto moravská iniciativa zajištění tisku a distribuce mezi případné zájemce.

           Z dění v naší Společnosti bych chtěl připomenout blížící se Valnou hromadu, která jednou za čtyři roky otevírá nejjednodušší demokratickou možnost provedení změn v organizaci a vedení našeho spolku. Valné hromady se přirozeně může účastnit každý, hlasování je umožněno prostřednictvím delegátů.

          Termín Valné hromady byl přesunut na pátek 1. října 2021. Také navazující Speleofórum se kvůli opatření vlády ČR a zákazu shromažďování v souvislosti s přetížením našeho zdravotnictví přesouvá na 2. a 3. října 2021. Obě akce budou ve Sloupu.

Marek Audy, předseda ČSS