eSpeleo 3/2021


Obsah

Pseudokras a historické podzemí

Komise pro speleoalpinismus a související aktivity

Trocha historie

Krátké a jiné zprávy

Výročí a vzpomínky

 

 

eSpeleo 3/2021

ISSN 2694-9393

Vydala: Česká speleologická společnost, předsednictvo, Na Březince 14, 150 00 Praha 5

Ediční rada: Tomáš Bohanes, Pavel Bosák, Jan Flek, Milan Geršl, Jiřina Novotná, Tomáš Mokrý Předseda ediční rady ČSS: Milan Geršl

Grafická úprava: Veronika Urbanová

Ilustrace: Karel Křtěn

Vychází nejméně 2× ročně