Co se kde psalo o jeskyních

Zajíček P. (2021): Jedinečný a křehký svět gruzínského krasového podzemí. – Vesmír, ročník 100 (151), číslo 12/2021, str. 742–745.
Zpráva o výzkumném úkolu Správy jeskyní ČR v rámci projektů České rozvojové agentury v letech 2012–2019. V rámci článku P. Zajíček seznámí čtenáře s nejvýznamnějšími krasovými oblastmi Gruzie.

Audy M. (2021): České objevy v jeskyni Sulfur. – Vesmír, ročník 100 (151), číslo 12/2021, str. 746–749.
Zpráva o výzkumech na řecko-albánském pomezí z prostředí pro českého jeskyňáře exotického hypogenního krasu. Nachází se zde jeskyně vytvořené hlavně působením sirovodíku s unikátní biotou a speleotémy.

Horáček I. (2021): Jeskyně a netopýři: historie a spojení. – Vesmír, ročník 100 (151), číslo 12/2021, str. 750–753.
Příspěvek k evoluci letounů, ve kterém se autor zabývá rozdílností kaloňů a netopýrů a definuje devět znaků, které jsou typické pro všechny letouny.

Nováková A. (2021): Zranitelná jeskyně Lascaux. – Vesmír, ročník 100 (151), číslo 12/2021, str. 754–755.
Autorka představuje plísně a bakterie, které se v posledních letech začaly objevovat díky lidským návštěvníkům na pravěkých malbách. Mnoho turisticky atraktivních pravěkých obrazáren je zpřístupněno pouze v podobě replik.

Cílek V. (2021): Podzemní svět. – Vesmír, ročník 100 (151), číslo 12/2021, str. 756–759.
Recenze na knihu s názvem Člověk a podzemní svět. Jak je u autora zvykem, spíše než knize samotné se v recenzi zabývá mystickými zkušenostmi vybraných přírodních národů a náboženství.

Balák I. et al. (2021): „Zkamenělé medvídě“ z Javoříčského krasu. – Vesmír, ročník 100 (151), číslo 12/2021, str. 760–763.
Osm autorů popisuje okolnosti a interpretaci unikátního nálezu z nejmenované jeskyně v Javoříčském krasu. Jedná se o kompletní kostru zhruba jeden rok starého mláděte medvěda hnědého z období před čtrnácti tisíci lety.

Žák K., Kolčava M., Hejna M., Živor R. (2021): Databáze jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období od 1. října 2019 do 30. září 2021. – Český kras (Beroun), 47, str. 45–54.
Ve dvouletém intervalu přináší sborník Český kras článek mapující všechny objevy, práce a výzkumy v jeskyních a významné morfologické změny na povrchu v Českém krasu za dané období. V zájmovém území bylo zaregistrováno 16 nových jeskyní, čímž se počet českokrasových jeskyní dostal na 722. Díky činnosti jeskyňářů vzrostla souhrnná délka jeskyní o 486 m na 25 710 m.

Zajíček P. (2021): Mladečské jeskyně – 110 let od zpřístupnění. – Ochrana přírody, 6/2021, str. 2–5.
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/mladecske-jeskyne-110-let-od-zpristupneni/
Autor připomíná historii objevování jeskyní včetně archeologických výzkumů Josefa Szombathyho a zpřístupňovacích prací úspěšně zakončených v roce 1911.

Šafář J., Koudelka M. (2021): Zpřístupněné jeskyně v České republice jako významná zimoviště letounů. – Ochrana přírody, 6/2021, str. 34–35.
http://https://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/zpristupnene-jeskyne-v-ceske-republice/
Článek seznamuje čtenáře s výskytem letounů ve zpřístupněných jeskyních a jeho trendech. Jak z článku mimo jiné vyplývá, bezkonkurečně nejvíce letounů přezimuje v Javoříčské jeskyni (téměř 5,5 tis. jedinců).

Zajíček P. (2021): 200 let od narození Jindřicha Wankela. – Ochrana přírody, 6/2021, str. 41–43.
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-historie-ochrany-prirody/200-let-od-narozeni-jindricha-wankela/
V roce 1821 se narodil otec moravské archeologie Jindřich Wankel. Článek připomíná jeho nejvýznamnější archeologické výzkumy a publikace, včetně výzkumů v Býčí skále.

Suldovská O. (2021): Konference Kras, jeskyně a lidé. – Ochrana přírody, 6/2021, str. 4–5.
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/kuler-zpravy-aktuality-zajimavosti/konference-kras-jeskyne-a-lide/
Zpráva o nultém ročníku konference, která se uskutečnila ve dnech 17. a 18. září 2021 v Blansku. Jedním ze spolupořadatelů konference byla i Česká speleologická společnost.

(redakce eSpelea)