Kras, jeskyně a lidé 2023

Zdeněk Motyčka

 

V letošním roce si připomínáme jedinečnou událost, jež se stala v roce 1723, kdy na dno propasti Macocha, tehdejší nejhlubší známé propasti světa, sestoupil první člověk, provinciál minoritského kláštera v Brně – Lazarus Schopper. Kromě tohoto výročí si letos také připomínáme 45 let od založení České speleologické společnosti, sdružující nás, současné speleology, kteří svojí činností na odvážného mnicha symbolicky navazujeme. Jak bylo několikrát avizováno, u příležitosti obou výročí se bude ve dnech 20. – 24. září konat ve Sloupu 5. mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu a 2. ročník mezinárodní konference – vše pod společným názvem Kras, jeskyně a lidé 2023.

Páté mezinárodní setkání speleologů navazuje na tradici, která započala již v roce 1982, kdy se v Moravském krasu konalo první z těchto setkání, a prozatím vyvrcholila 16. mezinárodním speleologickým kongresem v roce 2013. Hlavním cílem bude prezentace Moravského krasu a jeho krasových fenoménů. Jinak řečeno, chceme umožnit široké speleologické komunitě z jiných koutů ČR a ze zahraničí návštěvu nejvýznamnějších jeskyní. A jelikož všichni víme, jak obtížné bývá sladit časové možnosti zájemců o exkurze a průvodců, rozhodli jsme se umožnit exkurze co největšímu počtu zájemců ve stejnou dobu v rámci jedné, společné akce. Také víme, že po exkurzích se rádi družíme, k čemuž nám bude sloužit zázemí kulturního domu ve Sloupu, prověřené 15 ročníky Speleofóra.

Paralelně konaná Mezinárodní konference bude navazovat na předchozí dva ročníky a její náplní budou sdělení tematicky související s historickými milníky, které připomínáme, a s historií speleologie vůbec. Přihlášeno je 25 zajímavých přednášek, které zazní v pátek 22. září a v sobotu 23. září dopoledne v kinosále kulturního domu.

Velice zajímavý a atraktivní bude rovněž doprovodný program, který se odehraje přímo v propasti Macocha. Účastníci setkání budou moci překonat propast po tyrolském traverzu, který překlene Macochu v sobotu a v neděli. V sobotních odpoledních hodinách mohou být svědky jedinečné rekonstrukce historického sestupu Lazara Shoppera, která proběhne z dolního můstku propasti.

Moravský kras, jako největší a nejdéle systematicky zkoumaná krasová oblast u nás, si bezesporu zaslouží, abychom ji neustále propagovali a ukazovali světu přebohatou historii jejího zkoumání. Mezinárodní setkání speleologů je k tomu výbornou příležitostí, proto neváhejte a pozvěte své kamarády a známé z různých koutů Evropy, aby přijeli a něco z krás Moravského krasu poznali, jakož i strávili příjemné chvíle společně s dalšími kolegy a kamarády.

Veškeré další informace o setkání a konferenci můžete najít na našem webu www.speleo.cz.

 

Ledové stalagtity v Albeřické jeskyni (foto R. Tásler)