Zprávy z předsednictva

Základní kurz speleologie

Komise pro vzdělávání dotáhla do úspěšného konce základní kurz speleologie. Během šesti víkendů v průběhu podzimu 2023 a jara 2024 se zájemci budou moci seznámit teoreticky i prakticky se všemi aspekty speleologie. Garanty a lektory jednotlivých oblastí jsou Vratislav Ouhrabka, Michal Cimbál Hejna, Bohuslav Kocour Koutecký, Michal Knak Novák, Pavel Kubálek, Petra Schnitzerová, Lukáš Falteisek, Radim Brom a další.
Více informací na https://www.speleo.cz/zakladni-kurz-speleologie.

 

Pseudokrasová komise UIS

O 14. mezinárodním sympoziu o pseudokrasu přinášíme samostatný článek. K němu doplňujeme, že se na večerním zasedání řešila budoucnost Komise pro pseudokras UIS, která má v současné době stejné problémy, jako ta naše národní – tedy nedostatečné personální obsazení a hledání nového cíle existence. Hlasováním byl zvolen jako výkonný člen komise J. Lenart. Jeho prvořadým úkolem bude právě hledání nového cíle Mezinárodní komise UIS, větší zapojení nejen mladých jeskyňářů a organizování dalších setkání v atraktivních nekrasových terénech.

 

Speleofórum 2023

Speleofórum proběhlo ve dnech 21.– 23. 4. a přivítalo rekordních více než 400 účastníků. V rámci Speleofóra byly předány i tradiční ceny.

Česká speleologická společnost udělila čestné uznání Romanu Šebelovi a Liboru Matuškovi za organizaci mezinárodního setkání ECRA 2022.

CENY PŘEDSEDNICTVA ČSS
Nejlepší výroční zpráva – ZO ČSS 6-20 Moravský kras.
Nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí – Expedice Medúza 2022, jeskyně Juriško vrelo, Černá Hora.
Nejvýznamnější objev v ČR – ZO ČSS 6-07 Tišnovský kras: objevy v Králově jeskyni.
Zvláštní cena Speleofóra – Radko Táslerovi a kolektivu ZO ČSS 5-02 Albeřice za dlouhodobý výzkum Krkonošského krasu završený vydáním stejnojmenné knihy.

CENY ÚČASTNÍKŮ SPELEOFÓRA
Nejlepší poster: Jiří Buček a ZO ČSS 6-10 Hluboký závrt: Jeskyně Hedvábná.
Nejlepší prezentace: Jiří Buček a ZO ČSS 6-10 Hluboký závrt: Jeskyně Hedvábná.
Nejlepší mapa: František Kuda a kol., ZO ČSS 6-14 Suchý žleb a Ústav geoniky AV ČR: Harbešská jeskyně.
Nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí – ZO ČSS 6-17 Topas: jeskyně Atmos, Albánie.
Nejvýznamnější objev v ČR – ZO ČSS 6-10 Hluboký závrt: jeskyně Hedvábná, Moravský kras.

CENA EDIČNÍ RADY ČSS
Nejlepší příspěvek ve sborníku: Jan Moravec a Pavel Čáp za článek o jeskyni Tygří pruhy.

Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se na Speleofórum 2024, které se uskuteční ve Sloupu 19. – 21. 4. 2024.

 

Pojištění speleoaktivit

Znovu připomínáme, že je možné pojistit si u pojišťovny Uniqua speleoaktivity v zahraničí. Pojistit se je možné pro oblasti Evropa a Svět a pojištění je platné nejen pro členy ČSS, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Více na https://www.speleo.cz/cestovni-pojisteni.