Vráťa šedesátníkem!

Je trochu s podivem, že bozkovská jeskyňářská skupina je dlouhodobě jednou z nejpočetnějších základních organizací České speleologické společnosti. Územím, na kterém působí, to totiž tak úplně nebude: západní Krkonoše a Podkrkonoší nemají zdaleka takové krasové parametry, jako třeba Moravský či Český kras. Nabízí se pak vysvětlení, že je to v lidech ve spolku a atmosféře v něm. Velkou měrou se na tom už několik desetiletí podílí osobnost Vratislava Ouhrabky, který 9. března 2023 oslavil šedesáté narozeniny.

Vráťu jeskyně provázejí doslova od malička. Jen co se naučil chodit, Bozkovské dolomitové jeskyně, nacházející se jen několik set metrů od jeho domu, ožily zpřístupňovacími pracemi. Jeskyně byly slavnostně otevřeny v roce 1969 a jeho mamka tam nastoupila jako stálý zaměstnanec. Ředitelem jeskyní byl Pepa Řehák, který byl i vůdčí osobností bozkovské jeskyňářské party, která v té době zahájila průzkum Krkonošského krasu, ale také pořádala úspěšné expedice do jeskyní v Rumunsku. Vráťa tak vyrůstal v prostředí, jehož byly jeskyně samozřejmou součástí. A on se nadšeně zapojoval do činnosti v nich. Zápal pro podzemí určil i směr jeho vzdělání – nejprve zamířil na hornickou průmyslovku do Příbrami, a pak již při zaměstnání vystudoval obor inženýrská geologie a hydrogeologie na Univerzitě Karlově.

 

Foto 1 Vráťa mapující (foto O. Skalský).

 

V Bozkově nastoupil na tehdejší Okresní správu krasových jeskyní a ochrany přírody jako odborník na ochranu jeskyní a jejich dokumentaci. Po všech organizačních proměnách této instituce zde pracuje dodnes, nyní tedy na Správě jeskyní ČR, a to jako vedoucí oddělení péče o jeskyně. V činnosti místní jeskyňářské skupiny (ZO ČSS 5-01 Bozkov) zanechává nesmazatelnou stopu už od konce 70. let. Podílel se na pokračování průzkumu Bozkovských jeskyní včetně náročných čerpacích pokusů, byl členem první české glaciospeleologické výpravy na Špicberky v r. 1988, mimo jiné dokumentoval nové krasové objevy v Rokytnici nad Jizerou v 90. letech, organizoval výpravy do Řecka, Rumunska, Černé Hory a v posledních letech i velmi úspěšné expedice do Gruzie.

Vráťa má tu vzácnou schopnost, že dokáže výborně pracovat, vystrojovat, vymýšlet a aplikovat postupy „na čelbě“ v terénu a zároveň pak vše precizně zdokumentovat u počítače mapou, článkem, vytvořením webu a publikací na něm. Vyvrcholením této práce je aktuální vydání knižní publikace Kras Krkonoš, jíž je – s albeřickým Radko Táslerem – spoluautorem. Z pozice jednatele skupiny po léta neúnavně organizuje hospodářskou činnost, schůze, jeskyňářské plesy, dělá nezbytnou administrativu. To vše velmi skromně, nenásilně, s přirozeně vybudovanou autoritou. Zároveň je i dlouholetým členem řídících orgánů ČSS. Jeho schopností a píle využívá i domovská obec Bozkov, ve které působí již od roku 1998 jako místostarosta.

 

Foto 2 Vratislav Ouhrabka (s vodou) křtí s Radko Táslerem jejich společnou novou knihu Kras Krkonoš. Ta je jedním z výstupů pětiletého projektu Inventarizace krasových jevů v regionu Krkonoš, jehož zadavatelem byla Správa Krkonošského národního parku a hlavním řešitelem ZO ČSS 5-02 Albeřice. Stalo se 16. března 2023 v ekocentru Krtek ve Vrchlabí, přihlížejí spoluautoři fotografií (zleva) Miloš Hájek, Jiří Dvořák a Ondřej Skalský (ZO ČSS 5-01 Bozkov) a Petr Janák (ZO ČSS 5-02 Albeřice; foto D. Krause).

 

Vráťovi přejeme do dalších let pevné zdraví a upřímně děkujeme za veškerou práci, kterou pro naši jeskyňářskou skupinu vykonal, stále dělá – a věříme, že ještě dlouho dělat bude.

-JH-