Setkání na Chlumu v Českém krasu 2022

Vladimír Bláha (ZO 1-06 Speleologický klub Praha)

 

S původní myšlenkou pořádat Setkání speleologů přišel na konci 70. let 20. století Vladimír Vojíř ze Speleologického klubu Praha. Klub tuto akci celkem úspěšně pořádal po několik let. V devadesátých letech štafetu převzala speleologická skupina Tetín. K nám se Setkání vrátilo zpět až v letech 2010 a 2011, kdy jsme měli až přehnané ambice. Další ročníky se staly putovními, převzaly je jiné skupiny. Tím se otevřela možnost vidět i netradiční lokality a započala jistá soutěživost.

Pak přišel covid. Po několika letech omezení a zákazů se nenašel nikdo, kdo by se pokusil o další ročník. Proto jsme někde u piva vymysleli, že bychom se pokusili o nějaké méně formální posezení či společenský večer, které bychom uspořádali přímo u nás na lokalitě. Mimo jiné i proto, že na přípravy nás bylo málo. Velikou výhodou byla iniciativa Ivoše Záruby z Geospeleos a našeho Roberta Hanuše, kteří se postarali o dobře zásobený bar a kvalitní catering.

 

Foto 1 Lom na Chlumu z výšky (foto V. Bláha)

 

Samotné Setkání proběhlo 9.–11. září v lomu na Chlumu u Srbska. Této společensko-exkurzní události se zúčastnilo na 75 zájemců z různých organizací a asi 13 členů Speleologického klubu Praha.
Páteční večer byl ve znamení příjezdu účastníků. Po domluvě se správou CHKO a panem Bastlem ml. bylo pro návštěvníky zajištěno parkování a místo na stany na louce pod Chlumem. Vzhledem k počasí však většina účastníků dorazila až v sobotu.

V sobotních dopoledních hodinách vyrazilo na připravené exkurze po jeskyních Českého krasu na 50 zájemců. Exkurzanti navštívili mimo jiné Podtraťovou jeskyni, Arnoldku, jeskyni pod Javorkou, Novou propast či Malou Panamu. Velký zájem byl i o jeskyně na Chlumu, kde byly připraveny dvě exkurze do systému Srbské a Netopýří jeskyně a vynikající povrchová exkurze Karla Žáka na téma „Chlum jako pokladnice nálezů staršího kvartéru“. Správa CHKO zajistila možnost účasti na mykologické vycházce po okolí Srbska.

 

Foto 2 Přednáška Karla Žáka (foto V. Bláha)

 

Foto 3 Homolův dóm v Srbských jeskyních (foto A. Bláhová)

 

V odpoledních hodinách proběhlo v Archivu promítání filmů s jeskyňářskou tematikou, o jehož moderování jsme požádali Mojmíra Závišku. Diváci mohli shlédnout celou řadu historických dokumentů. Jednalo se například o záběry lomu na Chlumu z roku 1921 nebo o medailonky krasových badatelů Františka (Ferryho) Skřivánka, Oldřicha Fejfara či Zdeňka Březiny. Slavný montanista Surikata uvedl populárně naučný film „Tajemství netopýrů“ a „Podzemního youtobera“. Martin Mandel z 1-11 Barrandien prezentoval dva pěkné dokumentární filmy o výzkumu jeskyní na Dolném vrchu na slovensko-maďarském pomezí. Na závěr diváci shlédli i několik akčních záběrů z průběhu natáčení komerčních filmových společností na Chlumu.

Krátce před setměním byl v zadní části lomu zažehnut slavnostní oheň a k všeobecnému veselí přispěl i Michal Kolčava a Příbor svým hudebním vystoupením (moc děkujeme). Společnost se dobře bavila až do brzkých ranních hodin.

Naší snahou nebylo vytvořit nějakou pompézní akci, ale prosté setkání lidí, majících si co říci. A z pohledu organizátora se domnívám, že se to podařilo.