Podzemní cesta ze Sloupu do Macochy

Jan Sirotek, ZO 6-25 Pustý žleb

 

V neděli 15. 10. 2023 se v Moravském krasu uskutečnilo zajímavé dobrodružství symbolicky oslavující třísetletou snahu o prozkoumání průběhu podzemních vod v severní části Moravského krasu. Speleopotápěči Jan Sirotek a Petr Chmel za podpory několika týmů poprvé v historii souvisle prošli trasu podzemních vod od ponoru ve Sloupsko-šošůvských jeskyních přes Amatérskou jeskyni až na dno propasti Macocha a dále až do Výtoku Punkvy v Pustém žlebu.

 

Obr. 1 Průběh podzemního traverzu (mapa J. Sirotek, mapový podklad: ortofoto ČÚZK)

 

Před samotným traverzem bylo potřeba zrealizovat několik přípravných akcí, spočívajících především v revizi vodících šňůr v jednotlivých sifonech oddělujících dílčí části jeskynního systému Amatérské jeskyně. Na sedm kilometrů dlouhé trase jich bylo potřeba překonat celkem sedm, přičemž nejdelší Předmacošský sifon má délku skoro 300 m.

Vlastní akce začala v neděli v 6.30 na parkovišti u Sloupských jeskyní. Kromě rozespalých speleologů se zde sešla skupinka několika novinářů a reportér České televize, kteří pečlivě zdokumentovali poslední přípravy. S úderem sedmé hodiny, za doprovodu hlasů sloupských zvonů, se oba potápěči společně s prvním transportním týmem vydali na cestu do podzemí. I přes vydatný déšť předchozího dne skupinka bez problémů dosáhla hladiny prvního sifonu a po rychlém nastrojení oba potápěči rychle zmizeli v zakaleném tzv. 7. sifonu. Díky zvýšeným vodním stavům se tento sifon spojil v jeden dlouhý i s 5. sifonem na konci Nového Sloupského koridoru, u jehož hladiny již netrpělivě čekal druhý transportní tým.

 

Foto 1 První tým na parkovišti u Sloupských jeskyní (foto J. Šanda)

 

Foto 2 Před zanořením do 7. sifonu na dně Palmové propasti (foto J. Šanda)

 

Nosiči pomohli potápěčům s transportem lahví ke 4. sifonu, před nímž proběhla první občerstvovací zastávka. Na tomto místě je potřeba vyzdvihnout obrovské zapojení všech zúčastněných jeskyňářů. Na celé trase se ze záhybů transportních vaků znenadání objevovaly nejrůznější čokoládky, čajíky, kafíčka, uzené a jiné laskominy, které dodávaly celé akci opravdu pohodovou atmosféru. Do 4. sifonu se potápěči zanořili podle plánu v 10.20. V tomto a dalších dvou sifonech bylo nutné znovu natáhnout vodící šňůru, což díky jejich jednoduchému průběhu nebyl problém. Ve 4. sifonu bylo jen nutné trošku prohrábnout nanesené štěrky v koleně, aby se s lahvemi na boku dalo natěsno protáhnout. Za 3. sifonem se potápěči rozloučili s podpůrným týmem, který mezitím oba sifony obešel přes spojku do Šošůvského koridoru. Následoval nejdelší úsek, který museli potápěči překonat bez podpory nosičů, v podobě chodby mezi 2. a 1. sifonem. 1. a zároveň poslední ze série sifonů je jednoduchý a stále ještě v něm zůstává objevitelská vodící šňůra z roku 1989 po potápěčích z Labyrintu.

Po vynoření z tohoto sifonu se potápěči šťastně shledali s dalším, v pořadí již třetím, podpůrným týmem. Následovala delší přestávka, balení potápěčského vybavení do přinesených transportních vaků a početný tým se mohl vydat na cestu Sloupskou větví Amatérské jeskyně. Před prvním jezerem se potápěči konečně mohli alespoň načas vysvléci ze suchých obleků. Část podpůrného týmu si převlékla zmáčené podoveraly a po rychlém obědě se pokračovalo dále přes dóm U Homole, Macošský koridor až do Východní Macošské větve. K Předmacošskému sifonu dorazila skupina přesně načas v 15.00.

 

Foto 3 Vynoření z 5. sifonu na konci Nového Sloupského koridoru (foto J. Bartošek)

 

Foto 4 Transportní tým na konci Sloupské větve v Amatérské jeskyni (foto P. Š. Janíček)

 

Foto 5 Vynoření z Předmacošského sifonu v Červíkových jeskyních (foto J. Šanda)

 

V téměř vyschlém korytě Punkvy se dvojice potápěčů opět převlékla do suchých obleků, nastrojila si lahve 2 ×12 l přinesené předchozího dne a zanořila se do posledního a nejdelšího sifonu na trase. Těsně před 17. hodinou se oba potápěči společně vynořili na dně Červíkových jeskyní, kde na ně již netrpělivě čekal poslední podpůrný tým, opět za doprovodu fotografa a kameramana.

Po prvních gratulacích se dostal ke slovu kladkostroj a postupně byly vytaženy potápěčské lahve. Po 10 hodinách v podzemí potápěči vystoupali do již setmělé propasti Macocha, kde na ně na platu čekali členové jednotlivých podpůrných týmů, kteří mezitím stihli vylézt z příslušných částí jeskynního systému, jakož i další podporovatelé celé akce.

Aby byla trasa kompletní, zbývalo překonání posledního úseku vodní plavby. Z hlediska plavání se jednalo o nejdelší kus na celé trase – takřka 500 m. U přístaviště ve Výtoku Punkvy se mezitím shromáždilo uvítací procesí a okolo 18.00 propukla euforie odstartovaná výstřelem špuntů ze dvou lahví pravého šampaňského. Radost z úspěchu byla znát na všech zúčastněných a že jich bylo.

Historicky se určitě jednalo o ojedinělou akci, na které se podílel tým 39 jeskyňářů z celkem 13 ZO ČSS nejen z Moravského krasu. Jenom díky zapojení každého jednoho z nich a perfektní týmové spolupráci bylo možné něco takového zrealizovat.

Velký dík všem, kteří byli u toho: Jiří Bartošek, Hana Belšíková (6-17), Petr Celý – Selim (6-25), Heřman Fitz – Fido (6-15), Heřman Fitz ml. (6-15), Ján Gajdošík – Janek (6-25), Tomáš Heda (6-10), Radek Hejl – Merkaptan (6-15), Filip Chalupka (6-14), Petr Chmel (1-10), Petr Šimon Janíček (6-25), Tomáš Jakubec (6-22), Lukáš Ježek (1-10), Josef Kanta (1-10), Pavel Kňákal – Šumák (6-19), Ivana Kosíková (6-19), Bohuslav Koutecký – Kocour (6-19), Marika Kučerová (6-25), Dominik Lounek (6-20), Tomáš Mokrý – Bim (6-25), Zdeněk Motyčka (6-25), Eliška Motyčková, Martin Ondrouch (6-25), Tomáš Ondrouch – Brtník (6-25), Ludmila Ondrouchová (6-25), Ondřej Pavlík (6-08), Marek Plch (6-10), Tomáš Roth (6-19), Jan Sirotek (6-25), Barbora Sirotková (6-25), David Strouhal (6-19), Tomáš Svoboda (6-22), Jaroslav Šanda – Krtek (6-28), Jakub Šlimar, Lenka Špačková (6-15), Jiří Tupa (6-09), Helena Vysoká (1-05), Ivo Záruba (1-05), Jiří Žiak (6-14).

 

Foto 6 Závěrečné skupinové foto u přístaviště u Výtoku Punkvy (foto J. Šanda)