Zpráva o akci Kras, jeskyně a lidé 2023

Zdeněk Motyčka

 

Ve dnech 20. – 24. září 2023 se v Moravském krasu uskutečnilo 5. mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu a 2. ročník mezinárodní konference – vše pod společným názvem Kras, jeskyně a lidé 2023. Hlavním důvodem uspořádání obou akcí byla opětovná propagace Moravské krasu a české speleologie, tentokráte u příležitosti 300 let od prvního sestupu člověka do propasti Macocha a 45. výročí založení České speleologické společnosti.

Náplní setkání byly podobně jako v minulosti exkurze do nejvýznamnějších jeskyní Moravského krasu a Javoříčského krasu, náplní paralelně konané konference byly přednášky na témata spojená zejména s historií speleologie.

Zázemím obou akcí byl kulturní dům ve Sloupu, kde odezněly konferenční přednášky, byla k vidění výstava historických map, umístěny prodejní stánky a kde zejména probíhal společenský program akce. V rámci doprovodného programu byl opět po téměř 20 letech vystrojen tyrolský traverz přes Macochu, který mohli účastníci setkání absolvovat.

Bezesporu zlatým hřebem akce byla rekonstrukce historického sestupu Lazara Shoppera do Macochy, která proběhla v sobotu 23. září, kdy byla na dolním můstku propasti instalována replika hornického vrátku z té doby a přes kladku odvíjené lano, na kterém byl do Macochy spuštěn dobrovolník ze SZS, který symbolicky „znovuobjevoval“ dno propasti a následně byl vytažen zpět na povrch.

Celkem se akce Kras, jeskyně a lidé zúčastnilo 130 speleologů z 9 zemí. V rámci setkání bylo uspořádáno 24 exkurzí do nepřístupných jeskyní Moravského a Javoříčského krasu a v rámci konference zaznělo 16 přednášek a bylo prezentováno 6 posterů. Příspěvky byly rovněž publikovány ve sborníku vydaném u příležitosti konference.

Celou akci pořádala Česká speleologická společnost ve spolupráci se Správou jeskyní ČR, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou geologickou službou, za vydatné podpory Geologického ústavu Akademie věd ČR a Muzea Blanenska. Záštitu poskytla Mezinárodní speleologická unie – UIS.

Ačkoli se, co do počtu účastníků, očekávání organizátorů nesplnilo, určitě můžeme říct, že se akce povedla, o čemž svědčí i pozitivní ohlasy zejména zahraničních účastníků. Vše by ovšem nebylo možné bez značného úsilí řady dobrovolníků, kterým patří veliké poděkovaní. Není zde sice možné jmenovat úplně všechny, přesto bych rád zmínil alespoň Petru Holubcovou, která měla na starosti vizuální stránku akce a propagaci, Kamilu Svobodovou, zajišťující vše okolo registrace, Honzu Sirotka starajícího se o finanční rozpočet, Tomáše Mokrého, který připravil plán exkurzí a Michala Filippiho, který sestavil sborník konference. Veliký dík patří rovněž Speleologické záchranné službě ČSS pod vedením Romana Šebely, která vystrojila a poté bezpečně provozovala traverz přes Macochu a zejména zajistila a provedla rekonstrukci sestupu Lazara Shoppera. Repliku vrátku vymyslel a vyrobil Antonín Chaloupka za pomoci Bohuslava Kouteckého a roli odvážného mnicha si zahrál Jindřich Dvořáček. Ještě jednou díky všem!

 

Fotogalerii z akce můžete nalézt na:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14QjrDKVfWXgoR6OqCPc1PS-X4e7PR4I4

a krátké video zde:
https://www.youtube.com/watch?v=g6f192mbAUw&list=PLY0OPWoxFZXvGQl0Gp_3yUzMEOKI0fg0u&index=1

 

 

Zahájení konference Kras, jeskyně a lidé 2023 (foto P. Š. Janíček)