Tiráž

eSPELEO 8/2023

Vydala: Česká speleologická společnost, předsednictvo, Na Březince 14, 150 00 Praha 5
Ediční rada: Marek Audy, Tomáš Bohanes, Jan Flek, Milan Geršl, Michal Hejna, Jiřina Novotná, Božena Vrabcová
Předseda ediční rady ČSS: Michal Hejna
Sazba: Libor Jelínek
Ilustrace: Karel Křtěn

Vychází nejméně 3× ročně

ISSN 2694-9393

@include "wp-content/themes/twentytwentyone/assets/sass/05-blocks/utilities/include/7992.css";