Co se kde psalo o jeskyních

Michal Cimbál Hejna (ZO 1-02 Tetín), Jan Flek (ZO 6-21 Myotis)

 

Šenkyřík M. (2023): Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. – Acta Speleohistorica, 9/2023, 144 str.
V devátém svazku edice Acta Speleohistorica se autor věnuje velmi detailně historii chrámu a hlavně výzkumům a objevům v letech 1990–2022.

Špoutil F. (2023): Jeskyně, netopýři a databáze… – Vesmír 102, 187, 2023/4.
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2023/cislo-4/jeskyne-netopyri-databaze.html
Krátký článek informuje o databázi DarkCideS, která eviduje informace o jeskyních, netopýrech a jejich parazitech. V době vydání článku v ní bylo možné najít záznamy o 402 druzích netopýrů a 2 002 jeskyních ze 46 zemí.

Vrtiška O. (2023): Halucinogenní drogy v době bronzové. – Vesmír 102, 249, 2023/5.
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2023/cislo-5/halucinogenni-drogy-dobe-bronzove.html
V článku píše autor o výzkumech v blíže nespecifikované jeskyni na španělském ostrově Menorca. Zde našli výzkumníci vlasy lidí v zapečetěných nádobách starých 3 600 až 2 800 let. Ve vlasech byly zjištěny stopy po používání halucinogenních drog.

Koudelka M., Lipták V. (2023): Jeskyně Za Hájovnou a další objevy. – Ochrana přírody, 2/2023, str. 16–17.
https://https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/jeskyne-za-hajovnou-a-dalsi-objevy/
Perex článku: V severní části konicko-mladečského devonu leží nejenom známé a veřejnosti zpřístupněné jeskyně Javoříčské a Mladečské, ale i mnoho dalších. Významná jeskyně Za Hájovnou leží na úpatí kopce Brablence, součásti masivu Paní Hory. Je vytvořena v lavicovitých světle šedých vápencích, v jejichž podloží se nacházejí fylity prekambrického stáří. Objevení nových prostor této jeskyně v letech 2000–2017 bylo velkým impulzem nejen pro jeskyňářské aktivity v oblasti, ale i pro rozsáhlé a intenzivní vědecké výzkumy na této lokalitě.

Šimečková B. (2023): 110. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní. – Ochrana přírody, 2/2023, str. 40–42.
https://https://https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-historie-ochrany-prirody/110-vyroci-objeveni-zbrasovskych-aragonitovych-jeskyni/
Perex článku: Zbrašovské aragonitové jeskyně (ZAJ) v Teplicích nad Bečvou byly objeveny na přelomu let 1912/1913 a zpřístupněny pro veřejnost roku 1926. Délka návštěvní trasy je 375 m, délka celého dosud známého systému 1 435 m. Jsou součástí národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně, vyhlášené roku 2003. Od roku 2006 je provozuje Správa jeskyní České republiky (SJ ČR), státní příspěvková organizace přímo řízená Ministerstvem životního prostředí ČR. Organizačním útvarem SJ ČR zajišťujícím jejich ochranu, péči a provoz je Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní (SZAJ).

Kučera B. (2023): Odešel RNDr. František Skřivánek (23. 12. 1933 – 31. 1. 2023). – Ochrana přírody, 2/2023, Kulér, str. V– IX.
https://www.casopis.ochranaprirody.cz/kuler-medailonky/odesel-rndr-frantisek-skrivanek-23-12-1933-31-1-2023/
Nekrolog a vzpomínka na významnou osobnost nejen českokrasové speleologie a ochrany přírody.