Objevy v jeskyni Lipovecká ventarola

Evžen Zámek (ZO 6-15 Holštejnská)

Systém Nové Rasovny (potažmo Amatérské jeskyně) je od soboty 18. 2. 2023 o hodně stovek metrů delší. Náročná práce v Lipovecké ventarole byla letos završena velikým úspěchem. Pod Blátivým dómem v bádališti zvaném Tetris se dne 20. 1. podařilo  probojovat přes bloky a úžiny a objevit v pořadí pátý dóm v jeskyni – Páteční dóm. Po prozkoumání navazujících průlezů, chodbiček a puklin jsme díky rozšiřování úžin po hlavní poruše dolů pronikli 4. 2. do rozsáhlých prostor s nádhernou výzdobou i vodním tokem. V nově objevené jeskyni vyniká velký dóm nazvaný Jiná dimenze, který je vyplněný množstvím krápníků. Z dómu pokračují chodby do více směrů. 10. 2. se pak podařilo najít cestu do pokračování směrem na Lipovec, kterému dominuje Zmrzlinový dóm.

Jeskyně je součástí paleoponorů z Lipoveckého žlebu, stejně tak jako sousední Jeskyně pravěkých symbolů, která byla objevena v roce 2003. Jeskyně pravěkých symbolů (JPS) je součástí systému Nové Rasovny (v r. 2004 se zde v souvislosti s bádáním v JPS odehrála velká záchranná akce). 18. 2. se podařilo dosáhnout našeho hlavního cíle bádání v Lipovecké ventarole, propojit ji s JPS, tedy s Novou Rasovnou. Propojení je v JPS v horní části Dómu sloních uší a ze strany od ventaroly je v sestupné chodbě za Komínem šavlozubých veverek.
V březnu jsme rozšiřovali vstupní úžiny do objevů, aby se do nich dostali i větší či objemnější členové skupiny. Probádávají se nadějná místa s dílčími úspěchy. Krásně vyzdobený je kromě Jiné dimenze také rozsáhlý Komín šavlozubých veverek. Na mapování se pracuje.

Vodní tok v objevech je milým překvapením. Měření konduktivity nám potvrdilo logický předpoklad, že se jedná o podzemní vodu z Lipoveckého údolí. Jednou z možných perspektiv prolongace bude hledání prostor, kam voda odtéká, protože tok zatím nebyl v JPS zastižen. V JPS jsou náznaky propojení (Vetřelcovo střevo a chodba k Soustavě líbivých komínů) do možné paralelní odtokové cesty v masivu mezi Lipoveckou chodbou do Nové Rasovny a jeskyní Plánivy.

Lipoveckou ventarolu jsme znovuotevřeli v roce 2015 (byla objevena naší skupinou v r. 1969, ale během času byl zavalen vchod). V propojení s Novou Rasovnou jsme doufali, ale náročnost postupů byla velká. O to víc nás letošní úspěchy potěšily. Samozřejmě mapa, článek ve sborníku i prezentace budou na Speleofóru 2024.

Více o Lipovecké ventarole se můžete dozvědět ve Speleu č. 69 a o JPS ve Speleu č. 41.

 

Foto 1 Reportéři ČT před natáčením reportáže (foto V. Čoupek).

 

Foto 2 Bádání pod Pátečním dómem (foto V. Čoupek).

 

Foto 3 Přítoková chodba do Jiné dimenze (foto E. Zámek).

 

Foto 4 Jiná dimenze, rozměry dómu cca 30 × 50 m (foto L. Špačková).

 

Foto 5 Výzdoba ve vstupní části Jiné dimenze (foto M. Kalvoda).

 

Foto 6 Výzdoba v hlavním dómu Jiné dimenze (foto M. Kalvoda).

 

Foto 7 Jezírko medúz, Jiná dimenze (foto M. Kalvoda).

 

Foto 8 Zmrzlinový dóm (foto V. Čoupek).

 

Foto 9 Sintrové kaskády v části směrem na Lipovec (foto M. Kalvoda).

 

Foto 10 Komín šavlozubých veverek (foto Z. Parák).

 

Foto 11 Netopýr pod Komínem šavlozubých veverek (foto E. Zámek).

 

A vyšel o nás i komiks!