Zprávy z předsednictva

Jan Lenart, předseda ČSS

 

Vážení jeskyňáři a přátelé speleologie, dovolte mi Vás v tomto článku krátce informovat o krocích, které předsednictvo podniklo za uplynulé období roku 2022. Všechny podrobné informace najdete v oběžnících na našem webu, přesto shrnuji důležité body také zde.

1. V létě došlo k významné inovaci webu www.speleo.cz. Uklidili jsme léty vzniklý nepořádek, aktualizovali jsme jednotlivá oddělení, odstranili duplicitní informace a především jsme některé části webu modernizovali. Drobné úpravy ještě dobíhají.
2. Pokračovali jsme v diskusi o budoucnosti komisí ČSS. Jednání byla někdy velmi emotivní, ale postupně z nich vyplynulo, že nebudeme chtít v budoucnu komise direktivně úkolovat a poku樂威壯
síme se o jejich redefinici ve stylu komisí UIS.
3. Požádali jsme o příspěvek na sborník Speleofórum Radu vědeckých společností. V tuto chvíli řízení běží, tak doufejme, že nějaké prostředky získáme.
4. Rozjeli jsme facebook a instagram ČSS. Facebook má již 930 sledujících uživatelů: www.facebook.com/speleo.cz. Nejtěžší je shánění editorů. Pokud by někdo z Vás, našich mladých členů, chtěl přiložit ruku k dílu, ať se ozve.
5. Zahájili jsme přípravy Mezinárodního setkání jeskyňářů, které se uskuteční na podzim 2023 ve Sloupu https://www.speleo.cz/kras-jeskyne-a-lide-2023.

Bohužel jsme se museli také zabývat odrážením snah Obvodního báňského úřadu pro Jihomoravský kraj kontrolovat speleologickou činnost. To je pro nás nepřijatelné, neboť Česká speleologická společnost je sice spolkem dobrovolníků, ale v jednotlivých našich činnostech jsme vysoce profesionální a umíme definovat nejlepší standardy speleologické činnosti sami.