Komentář předsedy

V uplynulém roce konečně proběhla (kromě expedic a domácích objevných akcí) také celá řada speleologických konferencí a setkání. Kromě jarního Speleofóra proběhlo podzimní Chlumské setkání speleologů v gesci ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha.

Ve Francii se konal XVIII. mezinárodní speleologický kongres: https://uis2021.speleos.fr/, na kterém byl Zdeněk Motyčka opětovně zvolen místopředsedou UIS pro administrativu. Ale to nebylo všechno.

V září se v Blansku uskutečnil první ročník odborné konference Kras, jeskyně a lidé. Hlavním pořadatelem byla Česká geologická služba.

Nejprestižnější akce se ale konala v Rudici, kam se na pozvání naší speleozáchranky sjely týmy sdružené v European Cave Rescue Association: https://caverescue.eu/.

Všem, kteří se podíleli na těchto akcích, se sluší poděkovat a opětovně zvolenému Zdeňku Motyčkovi pogratulovat.

A protože se nezadržitelně blíží vánoční čas a po něm také oslavy přelomu roku, dovolte mi Vám všem popřát příjemné prožití svátků a do nadcházejícího roku 2023 mnoho úspěchů.

Jan Lenart, předseda ČSS