Komentář předsedy

Vážené kolegyně a kolegové,

     v úvodu nového čísla eSpelea bych Vám chtěl poděkovat za zvolení do funkce předsedy České speleologické společnosti. Jsem si vědom toho, jaká zodpovědnost se s pozicí pojí a vím, že mě i nově zvolené předsednictvo čeká hodně práce. Konec konců, valná hromada nás hned zaúkolovala. Podáváme přihlášku do Rady vědeckých společností, upravili jsme organizační řád a obnovujeme složení ediční rady tak, aby byla tvůrčí a aktivní. Kontrolou projde náš spolkový web a čeká nás několik jednání s institucemi státu a dalšími společnostmi. Pozorně jsem si přečetl Vaše podnětné připomínky ke konání Speleofóra. Budeme se je snažit hned příště uvést v praxi.

     Z jedné věci mám velkou radost. V dnešní době už naše jednotlivé jeskyňářské kluby nesoupeří mezi sebou, ale významně spolupracují. Při udílení cen Speleofóra je tak těžké jmenovat konkrétní základní organizaci. Jde spíš o jednotlivé projekty a expedice, za nimiž se skrývají desítky zkušených jeskyňářů a jejich výkony. Doufám, že takové projekty budou probíhat i nadále a velmi je podporuji. Mimochodem, byl to letos 40. ročník Speleofóra. Ta tradice už začíná být legendární. Děkuji všem, kteří se na jejím udržení podíleli v minulosti i nyní.

     V letošním roce se na domácí scéně podařilo několik významných objevů v krasových i pískovcových oblastech. Těším se na shrnující články ve sborníku Speleofórum 2022. A do budoucna nezapomeňte, že i nadále platí, že jeskyně nezmapovaná je jeskyně neobjevená.

Jan Lenart, předseda ČSS