Obsah

ZPRÁVY Z PŘEDSEDNICTVA
Komentář předsedy – Jan Lenart …………………………………………………………………………………………………………………….2
Zpráva z jubilejního 40. ročníku Speleofóra – Jan Lenart …………………………………………………………………………………..3

DOMÁCÍ LOKALITY
Nové objevy ve Skleněných dómech – Jiří Kunc ………………………………………………………………………………………………..4
Ševčíkův závrt – nové objevy – Luboš Trtílek ……………………………………………………………………………………………………8
Výzkum lidské lebky z Koněpruských jeskyní – Michal Hejna Cimbál ………………………………………………………………..14

PSEUDOKRAS A HISTORICKÉ PODZEMÍ
30. výročí objevu krypty kostnice pod věží chrámu Panny Marie ve Křtinách s unikátním objevem dvanácti pomalovaných lebek – Marek P. Šenkyřík ……………………………………………………………………………………………………….15
Co nového na severovýchodě Čech – Kholova poustevna – Jan Moravec …………………………………………………………..26

KOMISE PRO SPELEOALPINISMUS A SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY
Vyšla nová publikace Názvosloví lezeckých uzlů – Ondřej Belica ………………………………………………………………………30
Vliv poškození oka na pevnost horolezeckého motýlka – Josef Wagner ……………………………………………………………..31

TROCHA HISTORIE aneb výroční Kelfoviny
190 let. Pohled do Macochy, jak je popisován r. 1831 ………………………………………………………………………………………..34
Boj o tajemství ledové jeskyně v Mor. Krasu …………………………………………………………………………………………………….35

KRÁTKÉ A JINÉ ZPRÁVY
Kelfoviny – Jan Kelf Flek ……………………………………………………………………………………………………………………………….37
Strašínský netopýří den 2021 trochu jinak – Jiřina Novotná …………………………………………………………………………….38

VÝROČÍ A VZPOMÍNKY
Vzpomínka na Jaroslava Nejezchleba – Tonda Tůma ………………………………………………………………………………………40
Vzpomínka na Helenu Kvasničkovou – Vojtěch A. Gregor, Hugo Havel, Jan Flek ………………………………………………41

 

 

Fotografie na titulu: Skleněné dómy, chodba U anděla (Foto J. Kunc)
Foto na 2. straně: Skleněné dómy, První dóm (Foto J. Kunc)