eSpeleo 1/2020


Obsah

Zahraniční lokality

Speleologická záchranná služba a technika

Trocha historie

Krátké a jiné zprávy

Zprávy z předsednictva

Domácí lokality

Pseudokras a historické podzemí

Výročí a vzpomínky

 

 

eSpeleo 1 (79) 2020

ISSN 2694-9393

Vydala: Česká speleologická společnost, předsednictvo, Na Březince 14,
150 00, Praha 5

Ediční rada: Tomáš Bohanes, Pavel Bosák, Jan Flek, Milan Geršl, Jiřina
Novotná, Petr Polák, Tomáš Mandel, Tomáš Mokrý

Předseda ediční rady ČSS: Milan Geršl

Grafická úprava:  Jan Lenart, Tomáš Mandel

Vychází nejméně 2x ročně