Tiráž

eSPELEO 9/2023

Vydala: Česká speleologická společnost, předsednictvo, Na Březince 14, 150 00 Praha 5
Ediční rada: Marek Audy, Tomáš Bohanes, Milan Geršl, Michal Hejna, Irena Jančaříková, Jiřina Novotná, Božena Vrabcová
Předseda ediční rady ČSS: Michal Hejna
Sazba: Libor Jelínek
Ilustrace: Karel Křtěn

Vychází nejméně 3× ročně

ISSN 2694-9393