Jednotná evidence speleologických objektů (JESO) – krasové jeskyně se změněným kódem

Luboš Stárka (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11)

 

Jednotná evidence speleologických objektů (JESO) je webová databáze krasových a pseudokrasových jeskyní, závrtů a hydrologických objektů (ponorů, vývěrů) na celém území ČR. Databáze je v provozu od roku 2009 na adrese http://jeso.nature.cz. Byla vedena Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) ve spolupráci se Správou jeskyní ČR. Novelizací č. 364/2021 Sb. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se JESO od začátku roku 2022 stalo součástí Informačního systému ochrany přírody (ISOP), který vede AOPK ČR jako informační systém veřejné správy. ISOP je veden za účelem podpory výkonu státní správy, zpracování zpráv a informací vyžadovaných právními předpisy EU, tvorby politik v oblasti ochrany přírody a krajiny, poskytování údajů o území pořizovatelům územně analytických podkladů, poskytování informací v oblasti ochrany přírody a krajiny, podpory vědy a výzkumu, podpory péče o přírodu a krajinu. Nové legislativní začlenění JESO nijak nezměnilo spolupráci s partnery při naplňování a využívání databáze.

Běžná veřejnost má do databáze omezený přístup, vidí jen část informací a nejsou jí dostupné všechny záznamy. Plný přístup je možné získat na základě licenční smlouvy, např. pro výzkum a průzkum, podporu státní správy, plánování péče o území, pro potřeby Integrovaného systému záchranné služby atp. Členové České speleologické společnosti mohou o uživatelský přístup do databáze požádat na základě licenční smlouvy uzavřené mezi AOPK ČR a ČSS v roce 2010. Nutné je odsouhlasení žádosti o přístup předsedou ZO a předsedou ČSS.

Na JESO jsou navázány mapové služby AOPK ČR, které byly minulý rok upraveny a rozšířeny. Mapová služba JESO obsahuje hlavní vstupy do krasových i pseudokrasových jeskyní, hydrologické objekty, centroidy a obrysy závrtů, půdorys podzemních prostor JESO a karsologické členění některých jeskyní. Služba je využita v mapové kompozici ArcGIS Územní ochrana a zejména ve specializované mapové prohlížečce JESOVIEW, provozované Správou jeskyní ČR.

Ivan Balák a Olga Suldovská ve Speleu 5/2022 informovali o aktualizaci a zpřesnění karsologického členění republiky. Aktualizované členění bylo ve spolupráci s autory implementováno do JESO a mapové vrstvy zveřejněny jako mapová služba AOPK ČR Karsologické členění. Službu využívá JESOVIEW nebo mapová kompozice ArcGIS Přírodní poměry.

Kódování objektů JESO vychází z karsologického členění. Po upřesnění členění se ukázalo, že některé objekty databáze měly označení nesprávné. Bylo proto změněno kódování pro jeskyně uvedené v tabulkách níže. V několika případech ke změně došlo s ohledem na detailní vedení aktualizované hranice karsologického členění, v řadě případů se však ukázalo, že zařazení jeskyní, respektive pseudokrasového okrsku bylo nesprávné již v „Modré knize“ (monografie Hromas J. a kol. (2009): Jeskyně – Chráněná území ČR, sv. 14. – AOPK ČR a EkoCentrum Brno. 1–608. Praha. Rejstřík jeskyní ke knize).

Provedené změny kódového označení jeskyní oproti „Modré knize“ jsou následující:

 

Krasové jeskyně se změněným kódem

nový kódWWWwwwww wtpůvodní kódWWWwwww tnázev jeskyně
K2301515-J-00007WWW WK2301514-J-00007WWWW Jezevčí (v Lažáneckém krasu)
K2301515-J-00008WWWW K2301514-J-00008 WWWWVinšova vyvěračka
K3212612-J-00002WWWW K3212611-J-00007 WWWWLiščí díra (na Zámeckém vrchu)
K3212612-J-00003WWWW K3212611-J-00006 WWWWKolmá puklina

 

Pseudokrasové jeskyně se změněným kódem

nový kódWWWwwwww  wtpůvodní kódWWWwwww tnázev jeskyně
P112591E-J-00002WWW  WP112602B-J-00001 WWWWPod Kazínem
P122073B-J-00005 WWW WP122073A-J-00006 WWWWBezejmenná u Dubu
P122073B-J-00006 WWW WP122073A-J-00009 WWWWU Osady Dub
P122073B-J-00007WWW W P122073A-J-00007 WWWWU Mlýna 2
P123144A-J-00001 WWW WP123152B-J-00001 WWWWRozsedlina na Stvořidlech
P123172C-J-00001WWW W P123172B-J-00001 WWWWV Bohuňovských skalách
P151701C-J-00001 WWW WP151701B-J-00001 WWWWViktorčina
P151701C-J-00002 WWW WP151701B-J-00002 WWWWKoldova díra
P151711C-J-00005 WWW WP151702E-J-00001 WWWWLiščí síňka
P152442E-J-00001WWW W P152442C-J-00001 WWWWPod Nekořem
P162361A-J-00001 WWW WP151361A-J-00001 WWWWNa Bílých kamenech 1
P162361A-J-00002 WWW WP151361A-J-00002 WWWWNa Bílých kamenech 2
P162361A-J-00003 WWW WP151361A-J-00003 WWWWNa Bílých kamenech 3
P162361A-J-00004 WWW WP151361A-J-00004 WWWWNa Bílých kamenech 4
P162361A-J-00005 WWW WP151361A-J-00005 WWWWNa Bílých kamenech 5
P162362A-J-00001 WWW WP151362A-J-00001 WWWWBabí pec
P162362A-J-00002WW W WP151362A-J-00002 WWWWVýklenek nad Babí pecí
P162362A-J-00003 WWW WP151362A-J-00003 WWWWKudrnáčova pec
P162362A-J-00004 WWW WP151362A-J-00004 WWWWV Kozákovském hřbetu 4
P162362A-J-00005WWW  WP151362A-J-00005 WWWWV Kozákovském hřbetu 5
P162362A-J-00006 WWW WP151362A-J-00006 WWWWV Kozákovském hřbetu 6
P162362A-J-00007 WWW WP151362A-J-00007 WWWWV Kozákovském hřbetu 7
P162362A-J-00008 WWW WP151362A-J-00008 WWWWV Kozákovském hřbetu 8
P162362A-J-00009WWW W P151362A-J-00009 WWWWV Kozákovském hřbetu 9
P162362A-J-00010WWW W P151362A-J-00010 WWWWV Kozákovském hřbetu 10
P162362A-J-00011WWW W P151362A-J-00011 WWWWV Kozákovském hřbetu 11
P162362A-J-00012WWW W P151362A-J-00012 WWWWV Kozákovském hřbetu 12
P162362A-J-00013 WWW WP151362A-J-00013 WWWWV Kozákovském hřbetu 13
P162362A-J-00014WWW W P151362A-J-00014 WWWWKrtčí
P162362A-J-00015WWW W P151362A-J-00015 WWWWV Kozákovském hřbetu 15
P162362A-J-00016WWW W P151362A-J-00016 WWWWV Kozákovském hřbetu 16
P162362A-J-00017 WWW WP151362A-J-00017 WWWWV Kozákovském hřbetu 17
P162362A-J-00018 WWW WP151362A-J-00018 WWWWV Kozákovském hřbetu 18
P162362A-J-00019 WWW WP151362A-J-00019 WWWWV Kozákovském hřbetu 19
P162362A-J-00020 WWW WP151362A-J-00020 WWWWV Kozákovském hřbetu 20
P162362A-J-00021 WWW WP151362A-J-00021 WWWWV Kozákovském hřbetu 21
P162362A-J-00022WWW W P151362A-J-00022 WWWWV Kozákovském hřbetu 22
P162362A-J-00023 WWW WP151362A-J-00023 WWWWU Koberov 1
P162362A-J-00024 WWW WP151362A-J-00024 WWWWV Kozákovském hřbetu 24
P162362A-J-00025 WWW WP151362A-J-00025 WWWWV Kozákovském hřbetu 25
P162362A-J-00026 WWW WP151362A-J-00026 WWWWV Kozákovském hřbetu 26
P162362A-J-00027WWW W P151362A-J-00027 WWWWV Kozákovském hřbetu 27
P162362A-J-00028WW W WP151362A-J-00028 WWWWV Kozákovském hřbetu 29
P162362A-J-00029WWW W P151362A-J-00029 WWWWNad Babí pecí
P162362A-J-00030 WWW WP151362A-J-00030 WWWWU Koberov 2
P162362A-J-00031 WWW WP151362A-J-00031 WWWWU Koberov 3
P162362A-J-00032 WWW WP151362A-J-00032 WWWWU Koberov 4
P162362A-J-00033 WWW WP151362A-J-00033 WWWWU Koberov 5
P162362A-J-00034 WWW WP151362A-J-00034 WWWWU Koberov 6
P162362A-J-00035 WWW WP151362A-J-00035 WWWWU Koberov 7
P162362A-J-00036 WWW WP151362A-J-00036 WWWWU Koberov 8
P162362A-J-00037 WWW WP151362A-J-00037 WWWWU Koberov 9
P162401A-J-00001 WWW WP162401B-J-00001 WWWWKrakonošova klenotnice
P162401A-J-00002WWW W P162401B-J-00002 WWWWLomená
P230212C-J-00006WWW W P230231B-J-00005 WWWWV Kopci Svejslav
P230231C-J-00001 WWW WP230233B-J-00001 WWWWV Šebestově
P230231E-J-00001WWW W P230231B-J-00006 WWWWU Holešína
P230231F-J-00001 WWW WP230231B-J-00001 WWWWV Klepačově
P230231F-J-00002 WWW WP230231B-J-00007 WWWWV Arnoštově

 

Věříme, že JESO a mapové služby na něj vázané budou i nadále fungovat ke spokojenosti všech speleologů.