Komentář předsedy

Milé kolegyně a kolegové,

v letošním roce se Jaroslavu Šandovi podařilo dojednat s pojišťovnou UNIQA možnost cestovního pojištění do zahraničí pro členy ČSS a jejich rodiny. Po dlouhém vyjednávání byla smlouva stvrzena podpisy a od dubna začne být aktivní. Pojištění platí také pro speleologickou činnost, speleoalpinismus a speleopotápění. Mám z toho velikou radost, protože problémy pojištění expedic byly dlouhodobě tématem řady kuloárních diskusí. Ano, výše pojistného plnění v případě záchranné akce není dostatečná. I tak ale jde o důležitý krok k zajištění činnosti naší Společnosti.

Informace o pojištění a jak jej uzavřít najdete na odkazu:
https://www.speleo.cz/cestovni-pojisteni.

Jan Lenart, předseda České speleologické společnosti