Komentář předsedy

Děti v České speleologické společnosti

Vážení kolegové,

předsednictvu ČSS přichází stále častěji dotazy na členství dětí ve spolku. Detailní pohled na situaci poskytuje databáze členů, která odhalí, že máme dva členy ve věku do 10 let a dalších deset členů do 18 let. Stanovy spodní věkový limit přijetí člena neurčují, vždy však platí, že za dítě odpovídá především jeho zákonný zástupce – rodič. Zvláštní forma členství pro děti zavedena není a ani o tom předsednictvo neuvažuje. Chcete-li v rámci vašeho klubu zlevnit dítěti členský příspěvek, domluvte se s vaší ZO na nižším příspěvku za dítě, odvod vůči ČSS za něj však proběhne v plné výši.
Předsednictvo nově rozjíždí několik akcí na podporu zájmu o speleologii u dětí. První vlaštovkou bude blok dětských prezentací na Speleofóru 2024 a také dětské exkurze. Věřím, že obě akce budou úspěšné a uvidíme, zda najdou v našem spolku trvalé místo.

Jan Lenart, předseda